hinnakiri

Teenus

Hind

Nõustamine ja teraapia

50 €/kord (1 tund)

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

70 €/kord

Gordoni perekool

250 €/in (pereliikme või sõbraga tulles 230 €/in) (8 kohtumist)

Nõustamised ja teraapiad viime läbi eesti keeles.

TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

Teenuse osutamine

  • Teenuse osutajaks on MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus. 
  • Teenuse ajakava ja maht sõltub kliendi võimalustest, valmisolekust ja konkreetse probleemi puhul sellesse sekkumise vajadusest. Vastuvõtuajad lepitakse kokku ühiselt, et need sobiksid nii nõustajale kui ka kliendile.
  • Klient tasub teenuste eest vastavalt hinnakirjale.
  • Kui klient ei ilmu kokkulepitud vastuvõtule või teavitab loobumisest ette vähem kui neli tundi, on teenuse osutajal õigus esitada kliendile arve vastavalt hinnakirjale, kuna nõustaja on teinud vastuvõtu toimumiseks ettevalmistustöid.
  • Kui kliendi vastuvõtud hüvitab meie koostööpartner, siis tasub partner vaid reaalselt osutatud teenuste eest ehk mitteilmumise ja hilise loobumise korral edastatakse arve kliendile.
  • Kliendil on võimalik tulla järgmisele vastuvõtule, kui eelnev arve on tasutud. Kui kliendil on esinenud võlgnevusi arvete tasumisel, on teenuse osutajal õigus nõuda ettemaksu vastava teenuse täielikus maksumuses hinnakirja alusel.

Teenuse lõpetamine

  • Kliendil on alati õigus lõpetada teenuse kasutamine ilma põhjust avaldamata. Teenuse lõppedes tasub klient arved osutatud teenuste eest.
  • Teenuse osutajal on õigus teenuse lõpetamiseks vaid mõjuvatel põhjustel, nt arvete maksmata jätmine kliendi poolt, teenuse osutaja pädevuse puudumine konkreetse probleemiga tegelemisel, kliendi poolt ohustav või ebaseaduslik käitumine teenuse osutaja suunas või õigusaktidest tulenevad piirangud teenuse osutamiseks.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5627 1061

Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa