Velli Ehasalu

ISTE projekti kontaktisik

Täiendkoolitused

 

2018 – 2020 Perekonna psühhoterapeudi väljaõpe (Eesti Pereteraapia Kool)
2017 – 2018 Imago paarisuhteteraapia kliiniline baastreening (R. Sears, USA)
LOE EDASI...
Juuni 2021 – veebruar 2022 Perelepitajate riiklik baaskoolitus (Sotsiaalkindlustusamet)
Aprill 2021 Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine (Tartu Ülikool)
Veebruar 2021 – detsember 2022 Perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolitus (Eesti Pereteraapia Kool)
November – detsember 2020 Laste ja noorte toetamine leinas ja muutustes (MTÜ Kuula Leinajat)
August – november 2020 Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia (EPTÜ)
Juuni 2020 Surmateate psühholoogilised tegurid. Kriisi- ja leinanõustamine. Traumajärgne rühmatöö (T. Naartis-Linn, MTÜ Mahena)
Märts 2020 Traumapädevuse koolitus (J. Anikinaite, Leedu; K. Stephens, USA; J. Snaith)
September 2019 EFTA rahvusvaheline pereteraapia konverents (Itaalia)
August 2019 Perekonstellatsioonid, Tiiu Bolzmanni meistriklass (Tiiu Bolzmann, Argentiina)
August 2019 Traumapsühholoogia alused ja taktikalised läbirääkimised (Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena)
August 2019 Perevägivalla katkestamise programmi koolitus rühmajuhtidele (EELK Perekeskus)
Mai 2019 EFTA-NFTO rahvusvaheline pereteraapia konverents “Isolatsioon perekonnas” (Tallinn)
Märt 2019 “Paarisuhte ehituskivid” koolitajate koolitus (P. Ruotsala)
Veebruar 2019 Kriisis paarid: tööriistad kõige raskemate paaridega töötamiseks (R. Sears, USA)
November 2018 Psühhoanalüütiline käsitlus paariteraapiast (A. Anttonen, Soome)
Sept 2018 – märts 2019 PREP “Minu suhe on minu kätes” paarisuhtekoolitaja väljaõpe
Juuli 2018 Giving and receiving love: Living wholehearted (R. Sears, USA)
Nov – dets 2017 Tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamine ja ellurakendamine
Jaan – nov 2017 Perekeskne lähenemine abistamistöös, perekonna psühhoterapeudi ettevalmistav kursus (Eesti Pereteraapia Kool)
Oktoober 2016 Loovad õppemeetodid täiskasvanukoolituses (TÜ)
Sept 2016, sept – nov 2017 Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine (SKA)
Juuni – juuli 2016 Praktiline kunstiteraapia (V. Scotti, Hispaania)
Sept 2015 – juuni 2016 Visuaalkunstiteraapia alused (TLÜ)
Jaanuar 2015 Grupitööde metoodikad (SKA)
Sept – dets 2010 Enesearenduslik psühhodraamakursus (M. Vernik)
Mai 2009 Sotsiaalprogrammi koolitaja väljaõpe (S. Kirk, D. Duff, UK)
Okt 2008 – veeb 2009 Kriisipsühholoogia (T. Naarits, MTÜ Mahena)
Aprill – juuni 2008 Motiveeriv intervjueerimine
November 2006 Kriisiabi koolitus (OÜ Insait)

Erialaliitudesse kuulumine

Eesti Kriisinõustamise Ühing

Eesti Pereteraapia Ühing

Mahena Spetsialistide Ümarlaud

Haridus

2002 – 2006 Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool – sotsiaaltöö

2013 – 2016 Tallinna Ülikool – organisatsioonikäitumine, MA

Kutse

Sotsiaaltöötaja kutse, tase 7

annely kaasik

Pereterapeut, sotsiaaltöötaja, koolitaja

Pereteraapia, sotsiaalteenused, Gordoni perekool

Täiendkoolitused

 

2019 PREP üksikisikutele “Minu suhe on minu kätes” koolitaja väljaõpe
2018 PREP üksikisikutele “Minu suhe on minu kätes” koolitus (K. Kapsta-Forrester, M. Murrik)
LOE EDASI...

 

Veebruar 2021 – detsember 2022 Perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolitus (Eesti Pereteraapia Kool)
August – november 2020 Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia (EPTÜ)
Alates 2018 Perekonna psühhoterapeutide väljaõpe (Eesti Pereteraapia Kool)
2017 Perekeskne lähenemine abistamistöös (Eesti Pereteraapia Kool)
2016 Psüühiline trauma lapse pilgu läbi (M. Riis)
2015 Vanemluse ehituskivid (EELK UI)
2015 Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamiseks (TAI)
2014 PREP paarisuhtekoolitus (K. ja M. Maikalu)
2012 Agressiivsuse leevendamise treeningprogrammi (ALT) “Bumerangi” rühmajuhi koolitus (Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut)
2012 Agressiivsuse leevendamise treeningprogrammi (ALT) “Teine tee” rühmajuhi koolitus (Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut)
2009 Kriisipsühholoogia A ja B: kriisikäitumine igapäevaelus (T. Naarits)
2008 HIV ja AIDSi ennetus- ja nõustamiskoolitus (EELK UI)
2006 Ülevaade grupiprotsessidest (R. Einpalu, K. Tani-Jürisoo)
2006 Gordoni perekooli koolitaja väljaõpe (S. Emmons)
2006 Oma viha mõistmine ja vaoshoidmine (H. ja J. Hilborn)

Erialaliitudesse kuulumine

Eesti Pereteraapia Ühing

Haridus

2007 – 2011 TÜ Rakvere Kolledž – sotsiaaltöö, BA

2014 – 2016 Tallinna Ülikool – sotsiaaltöö, MA

Kutse

Sotsiaaltöötaja kutse, tase 6

 

kärol soidla

Kliiniline psühholoog

Psühholoogiline nõustamine, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog

Täiendkoolitused

 

2018 – 2020 Kognitiiv-käitumisteraapia põhikoolitus (Eesti Kognitiiv ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon)
Juuli 2019 Käitumis- ja kognitiivteraapia maailmakongress
LOE EDASI...

 

Aprill 2018 Rahvusvaheline söömishäirete konverents (American Academy of Eating Disorders)
Märts 2017 Rahvusvaheline söömishäirete konverents (American Academy of Eating Disorders)
Aprill 2016 Sissejuhatus käitumisteraapiasse ja selle kasutamine töös lastega (OÜ Katriito)

Erialaliitudesse kuulumine

Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit

Haridus

2012 – 2015 Tartu Ülikool – psühholoogia, BA

2015 – 2017 Tartu Ülikool – psühholoogia, MA

2017 – … Tartu Ülikool, doktorantuur

sirle nukk

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustamine, toitumisnõustamine

Täiendkoolitused

 

Aprill 2019 Ohvriabi tugiisiku koolitus
November 2018 – aprill 2019 Tallinna Kogemusnõustajate Kool/ Loov Ruum
LOE EDASI...
Veebruar 2012 – aprill 2013 Annely Sootsi Tervisekool

Erialaliitudesse kuulumine

Kogemusnõustajate Koda

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ)

 

THEA RUMBERG-TORGA

Psühholoog

Psühholoogiline nõustamine

Täiendkoolitused

 

2018 – 2020  Perekonna psühhoterapeutide väljaõpe (Eesti Pereteraapia Kool)
September 2019 EFTA rahvusvaheline pereteraapia konverents (Napoli, Itaalia)
LOE EDASI...
Veebruar 2021 – detsember 2022 Perekonna psühhoterapeudi III astme pädevuskoolitus (Eesti Pereteraapia Kool)
August – november 2020 Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia (EPTÜ)
Mai 2019 EFTA-NFTO rahvusvaheline pereteraapia konverents „Isolatsioon perekonnas“ (Tallinn)
Oktoober 2019 Psüühika areng ja vaimse tervise häired noorukieas (K. Linnus, Eesti Pereteraapia Kool)
August 2018 Liivateraapia kasutusvõimalused peretöös (Eesti Pereteraapia Kool)
August 2018 Psühhoteraapia võtted ja meetodid traumatöös laste ja noortega (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)
Juuni 2018 Metafoorkaartide kasutamise ABC (OÜ Via Naturale)
Jaanuar – november 2017 Perekeskne lähenemine abistamistöös, perekonna psühhoterapeudi ettevalmistav kursus (Eesti Pereteraapia Kool)
Oktoober 2017 Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine (MTÜ Seksuaaltervise Labor)
Mai 2016 Kriitiline juhtum lasteasutuses ja sekkumise kriisipedagoogiline mudel (Laste ja Noorte Kriisiprogramm)
Aprill 2016 Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus (OÜ Sofia SM)
Mai 2015 Koolinoorte vaimne tervis (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)
Märts 2015 Kuidas suhelda teismelisega (MTÜ MENTOR INSPIRA)
Oktoober 2012 Seksuaalvähemused koolis (Eesti LGBT Ühing)
Juuni 2012 Muusika efektiivne kasutamine psüühilises töös (Eesti Muusika Teraapia Keskus)
Märts 2012 Õpiraskused. Mida koolipsühholoog võiks teada (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)
September 2010 Vaimne tervis koolides (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)
Jaanuar 2010 Võitlus koolikiusamisega Tallinna koolides (Lastekaitse Liit)
Märts 2007 Kohatult ja üleolevalt käituvate õpilaste määratlemine (Merlecons ja KO OÜ)

Erialaliitudesse kuulumine

Eesti Pereteraapia Ühing

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Eesti Punase Risti Tallinna Selts (vabatahtlik)

Haridus

2005 Tallinna Ülikool – sotsioloogia, MA

2001 Tallinna Pedagoogikaülikool – psühholoogia, BSc (võrdsustatud magistrikraadiga), lisaerialad: lapsepsühholoogia ja terviseõpetuse õpetaja)

Kutse

Koolipsühholoogi III kutsekvalifikatsioon

Koolipsühholoog, tase 7

 

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5627 1061

Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa