Toetatud elamise teenus

Teenuse eesmärk on tagada inimesele läbi igakülgse toetuse iseseisev toimetulek oma kodus või sotsiaaleluruumis. Teenuse puhul lähtutakse inimese vajadustest ja Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses kajastatud eesmärgist. Teenus sisaldab inimese juhendamist igapäevaelu tegemiste korraldamisel, eluruumi kasutamise ja majandamisega seotud toimingutes, asjaajamistel väljaspool kodu ja erinevates asutustes või üldiste avalike teenuste kasutamisel (nt poes käimine). Lisaks jälgitakse vajadusel inimese tervislikku seisundit, vajadusel saadetakse pere- või eriarsti vastuvõtule.

Toetatud elamise teenus on mõeldud täiskasvanutele, kes oma vaimsest tervisest tulenevalt vajavad igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi või järelevalvet. Teenuse osutamisel tehakse koostööd inimese, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ja inimese elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, vajadusel ka raviarsti ja rehabilitatsiooniasutusega.

Teenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk ja selle saavutamiseks soovitatavad tegevused. Teenuse minimaalne maht on 8 tundi kuus ehk 2 tundi nädalas.

Teenust finantseerib Sotsiaalkindlustusamet, samuti teostab amet järelevalvet teenuse osutamise üle. Oma eluaseme ülalpidamiskulud tasub inimene ise. Teenusele on võimalik saada kui inimene või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike dokumentidega (psühhiaatri hinnang, rehabilitatsiooniplaan).

Lisainfot on võimalik saada meie käest, Sotsiaalkindlustusametist, rehabilitatsiooniplaani koostanud asutuselt või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5627 1061

Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa