Toetatud töötamise teenus

Teenuse eesmärk on toetada ja juhendada inimest, et ta leiaks oma võimetele sobiva ja jõukohase töö ning säilitaks oma aktiivse osalemise tööelus. Teenuse osutamisel lähtutakse inimese vajadustest ja Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses kajastatud eesmärkidest.

Teenus sisaldab inimese motiveerimist, tema võimete ja oskuste hindamist, inimese huvidest lähtuva võimetekohase töö leidmist, inimese juhendamist ja nõustamist tööandja tööjuhiste kohaselt töötamise ajal, inimese toetamist avatud tööturul töötamisel. 

Toetatud töötamise teenus on mõeldud täiskasvanutele, kes oma vaimsest tervisest tulenevalt vajavad pidevat toetust ja juhendamist sobiva töö leidmisel ja töötamise ajal. Teenuse osutamisel tehakse koostööd inimese, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ja inimese elukohajärgse sotsiaaltöötajaga, vajadusel ka raviarsti ja rehabilitatsiooniasutusega. Teenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk ja selle saavutamiseks soovitatavad tegevused. Teenust finantseerib Sotsiaalkindlustusamet, samuti teostab amet järelevalvet teenuse osutamise üle.

Teenusele on võimalik saada, kui inimene või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike dokumentidega (psühhiaatri hinnang, rehabilitatsiooniplaan).

Lisainfot on võimalik saada meie käest, Sotsiaalkindlustusametist, rehabilitatsiooniplaani koostanud asutuselt või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5627 1061

Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa