MEIST

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus

Nimi Famigo tuleb sõnadest “family” (pere) ja “amigo” (sõber), mis koos tähendavad ühte peresõbralikku ühingut. Meie eesmärk on pakkuda sotsiaalteenuseid ja nõustamisi, mis suurendavad inimeste rahulolu oma eluga tervikuna. Tegutseme Lääne-Virumaal, Rakveres ja Väike-Maarja vallas. 

Lähtume oma töös konfidentsiaalsuse ja andmekaitse nõuetest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist ja vabaühenduste eetikakoodeksist. Isikuandmeid töötleme vaid selles ulatuses, mis on olulised arve väljastamiseks ja koostöö tegemiseks muude abiandvate asutustega, kui seda on tarvis teha kliendi toimetuleku ja elukvaliteedi tõstmiseks.

Soovi korral on võimalik tutvuda ka meie põhikirjaga.

Oma eesmärkide paremaks teostamiseks koostasime projekti “Pereteenuste arenguhüpe Lääne-Virumaal”, mille eesmärk oli ühingule vajaliku tegevuskava koostamine perenõustamise ja -koolituste efektiivsemaks turundamiseks Lääne-Virumaal. Meie arengu toetamisele aitas kaasa KÜSK. Projekti toetussumma oli 3100 € ja tegevuste periood augustist novembrini 2019.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5627 1061

Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa