MEIST

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus

Nimi Famigo tuleb sõnadest “family” (pere) ja “amigo” (sõber), mis koos tähendavad ühte peresõbralikku ühingut. Meie eesmärk on pakkuda pereteraapiat, nõustamisi ja koolitusi, mis suurendavad inimeste rahulolu oma suhete ja iseendaga. Me kasvame peres, mis meid kujundab, püüame iseseisvuda ja loome uusi suhteid, mis meid mõjutavad, ja meie suurimad pettumused elus tekivad suhetes, millega me rahul ei ole. Sageli ei oska me suhete seost ise näha ja oleme lihtsalt rahulolematud saamata täpselt aru selle põhjusest. Inimesel pole võimalik elada ühiskonnas nii, et suhted tema elukvaliteeti ei määraks. Suhetel on otsustav roll, kas tunneme ennast üksi või hoituna.

Famigo teenuste ja koolituste alt on võimalik valida endale sobiv nõustamine või uusi teadmisi ja oskusi pakkuv arendav kursus. Peamiselt pakume pereteraapiat ja peresuhteid toetavaid koolitusi Lääne-Virumaa elanikele. Oleme avatud ettepanekutele, milliseid koolitusi, tugigruppe ja infopäevi võiksid meie kogukonna inimesed vajada ning aitame kaasa nende korraldamisele.

Meie nõustamis- ja koolitusruumid asuvad Rakveres, aadressil Tallinna 21.

Lähtume oma töös konfidentsiaalsuse ja andmekaitse nõuetest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist ja vabaühenduste eetikakoodeksist. Isikuandmeid töötleme vaid selles ulatuses, mis on olulised arve väljastamiseks ja koostöö tegemiseks muude abiandvate asutustega kui seda on tarvis teha kliendi toimetuleku ja elukvaliteedi tõstmiseks.

Soovi korral on võimalik tutvuda ka meie põhikirjaga.

Oma eesmärkide paremaks teostamiseks koostasime projekti “Pereteenuste arenguhüpe Lääne-Virumaal”, mille eesmärk oli ühingule vajaliku tegevuskava koostamine perenõustamise ja -koolituste efektiivsemaks turundamiseks Lääne-Virumaal. Meie arengu toetamisele aitas kaasa KÜSK. Projekti toetussumma oli 3100 € ja tegevuste periood augustist novembrini 2019.

Meie kontaktid:


Tallinna 21,
Rakvere 44311,
Lääne-Virumaa
Telefon +372 5668 6856
Rekvisiidid:

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus
Registrikood: 80306012
Swedbank: EE522200221070145635

Juriidiline aadress:

Renneoru 4,
Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa